Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Dorota Murzyn

dr hab. prof. UKEN Dorota Murzyn

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

dorota.murzyn@up.krakow.pl

tel: 6213

ul. Podchorążych 2

pok: 224

ORCID: 0000-0003-2032-8401

publikacje:

https://www.researchgate.net/profile/Dorota-Murzyn

dyżury: Poniedziałek: godz. 11:15-12:00 (stacjonarnie, pok. 224). Piątek: godz. 9:00 - 9:45 (online, MsTeams).

Profesor UKEN, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, magister ekonomii.

Zainteresowania badawcze: ekonomia społeczna, przedsiębiorczość społeczna, polityka gospodarcza, polityka spójności Unii Europejskiej, integracja europejska, rozwój regionalny.

Autorka, współautorka i redaktorka ponad 100 publikacji, uczestniczka licznych konferencji i seminariów eksperckich, krajowych i zagranicznych. Prowadziła wykłady i warsztaty na uniwersytetach w Szwecji, Norwegii, Grecji, Hiszpanii, Turcji, Hong Kongu. Ekspert i doradca ds. funduszy unijnych, kierownik i wykonawca licznych projektów współfinansowanych przez UE.

Członek Regional Studies Association oraz EMES International Research Network on Social Enterprise.
Członek Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II i III kadencji (2020-2026).

Za swoją działalność naukową kilkukrotnie uzyskała Nagrodę Rektora, w tym w 2023 r. w ramach działania Excellent Motivation programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

Pełnione funkcje: Przewodnicząca Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse; Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych; członek Prezydium Wydziału Nauk Społecznych; członek Rady Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji; członek Rady Szkoły Doktorskiej; członek Senackiej Komisji ds. Nauki; Z-ca Przewodniczącej Instytutowej Rady ds. Jakości Kształcenia dla kierunku ekonomia społeczna i ekonomia; członek Zespołu ds. nowelizacji procedur nadawania stopni naukowych.

Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych (wybrane):

SEgoesGreen – Integrating Nature-Based Solutions into higher education towards exploiting the transformative potential of Social Economy for a green and inclusive future, nr projektu: 2022-1-PL01-KA220-HED-000087149, finansowany przez Unię Europejską, realizowany w konsorcjum: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (lider), Uniwersytet Pedagogiczny (Polska), University of Macedonia (Grecja), HUB21 (Grecja), SYNTHESIS Center for Research and Education (Cypr), University of Zagreb (Chorwacja), ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável (Portugalia); 2022-2025; koordynator polskiego zespołu (do 02.2024), wykonawca.

INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement, nr projektu: 2019-3-PL01-KA205-077684, finansowany przez Unię Europejską, realizowany w konsorcjum: Uniwersytet Pedagogiczny (lider), AR-TER Societa Consortile Per Azioni (Włochy), Organization for Social Innovation „ARNO” (Macedonia Północna), Desert Bloom for Training and Sustainable Development (Jordania); 2020-2022, kierownik projektu.

Responsible Business – from East to West, realizowany i finansowany przez Business Education for Social Good (BESGO), we współpracy z: CUHK Business School (Hong Kong), National Chiayi University (Taiwan), Nagoya University of Commerce and Business (Japonia), Coventry University (Wielka Brytania), Uniwersytet Pedagogiczny (Polska); 2020-2024; wykonawca projektu.

STUDENTS IN CLIMATE ACTION: Climate Change Education for a better future, nr projektu: 2020-1-PL01-KA201-081957, finansowany przez Unię Europejską, realizowany w konsorcjum: Zespół Szkół w Lubczy (Polska), Uniwersytet Pedagogiczny, Stimmuli for Social Change (Grecja), 1o Dimotiko Sxoleio Alexandrias (Grecja), ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável (Portugalia), CSI Center for Social Innovation Ltd (Cypr); 2021-2023, wykonawca projektu.

End Climate Change, Start Climate of Change, project współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu DEAR (Development Education and Awareness Raising Programme) oraz NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, udział w edycji konkursu na debatę 2020/2021.

Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU44/18-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2018-2021, kierownik projektu (2018-2020), wykonawca, ekspert programowy (studia dualne na kierunku ekonomia społeczna).

Przedsiębiorczy i odpowiedzialny społecznie obywatel, nr projektu POWR.03.01.00-00-U075/17-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2018-2020, wykonawca projektu (współtworzenie Uniwersytetu Młodego Odkrywcy).

Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2018-2022, wykonawca projektu (udział w opracowaniu koncepcji kształcenia kompetencji przedsiębiorczych w UP, stworzeniu międzywydziałowej specjalności „Przygotowanie do biznesu”, opracowaniu scenariusza gry symulacyjnej do zarządzania wirtualnym przedsiębiorstwem, realizacja zajęć).

Implementation of EU regional policy in Central and Eastern Europe – weight of history and economic challenges, nr projektu 530042-LLP-1-2012-1-PL-AJM-MO, finansowany przez Unię Europejską (Education, Audiovisual and Culture Agency) w ramach program Jean Monnet, 2012-2015, główny wykonawca projektu.

Pozostałe projekty:

2022-2023 – wykonawca projektu „Wyzwania społeczne w gospodarce światowej w świetle odpowiedzialnych praktyk rozwiązywania problemów i gospodarki cyrkularnej”, nr projektu WPBU/2022/04/00224

2020-2021 – wykonawca projektu „Wyzwania społeczne w gospodarce światowej w świetle odpowiedzialnych praktyk rozwiązywania problemów”, nr projektu WPBU/2020/05/00441

2017-2018 – kierownik projektu: „Kierunki wpływu funduszy unijnych na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu w Polsce po 2007 roku”, nr projektu BS-551/L/2018

2014-2016 – kierownik projektu: „Rozwój regionalny w Polsce w warunkach integracji europejskiej”, nr projektu BS-306/H/2015.

2012 – kierownik projektu: „Budowanie gospodarki opartej na wiedzy i innowacji w krajach Grupy Wyszehradzkiej przy pomocy funduszy strukturalnych Unii Europejskiej”, nr projektu BS-231/H/2012.

2011 – kierownik projektu: „Wpływ projektów współfinansowanych przez środki UE realizowanych przez uczelnie wyższe Krakowa na zwiększenie innowacyjności Małopolski”, nr projektu BSM-036/H/2011.

2009-2010 – kierownik projektu „Polityka spójności a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski”, nr projektu: BW-0252/H/2009.

2006-2008 – kierownik projektu: Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na zmniejszanie różnic w rozwoju gospodarczym regionów”, finansowany przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, nr projektu: BW-361/H/2006.

Książki:

D. Murzyn, „Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

D. Kasprowicz, G. Foryś, D. Murzyn, “Politics, Society and the Economy in Contemporary Poland: An Introduction”, Scholar Publishing House, Warsaw 2016.

D. Murzyn, “Kierunki wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu w Polsce po 2006 roku”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

D. Murzyn, M. Czyżewska, I. Lupa-Wójcik, W. Maciejewski, “Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement. Needs Analysis in Poland, Italy, North Macedonia and Jordan” współautorzy:), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2020.

D. Murzyn, J. Podgórska-Rykała, M. Kępa, „Zasady prowadzenia polityki rozwoju”, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2022.

D. Murzyn, M. Czyżewska, I. Lupa-Wójcik, W. Maciejewski, I. Janevska, O. Rajchikj, L. Porciatti, F. Imparato, K. Mancinone, M. Khreisat, S. Al-Kasih, „Innovative Youth Social Entrepreneurship Development on the example of Poland, Italy, North Macedonia and Jordan”, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2022.

Książki pod redakcją:

J. Pach, D. Murzyn (red.), „Przemiany w gospodarce światowej – wybrane aspekty”Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

J. Pach, D. Murzyn (red.), „Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

 • D. Murzyn, „Cohesion policy and the EU’s response to climate change challenges”, Przegląd Europejski, vol. 2022, no. 4, s. 81-94, DOI: https://doi.org/10.31338/1641-2478pe.4.22.6.
 • M. Bohdziewicz‑Lulewicz, D. Murzyn, A. Pacut (2022). Tworzenie regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorstwa społecznego w Polsce w kontekście teorii demokracji deliberatywnej. Horyzonty Polityki, 13(43), 51–71. DOI: 10.35765/HP.2237.
 • D. Murzyn (2021). Social  entrepreneurship  and  selected  elements  of  the  entrepreneurship  eco-system. Przedsiębiorczość – Edukacja [Entrepreneurship – Education], 17(1), 165–176. https://doi.org/10.24917/20833296.171.13.
 • D. Murzyn, Smart Growth in Less Developed Regions – the Role of EU Structural Funds on the Example of Poland, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 33(1)/2020, s. 96-113, DOI: 10.1080/13511610.2019.1611418.
 • D. Murzyn, Inclusive Innovation Policies as a Way towards Inclusive Growth in CEE Countries, Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020 Granada, Spain, Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, editor: Khalid S. Soliman, ISBN: 978-0-9998551-5-7, s. 10141-10148.
 • D. Murzyn, Rozwój przemysłu poprzez inteligentne specjalizacje i instrumenty polityki regionalnej UE w województwie małopolskim, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(1)/2019, s. 130-142. DOI: 10.24917/20801653.331.10.
 • D. Murzyn, Spójność społeczna i inkluzywność jako priorytety polityki spójności UE, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 537/2018, s. 66-75. DOI: 10.15611/pn.2018.537.06.
 • D. Murzyn, “Mobilising Actions towards Low-Carbon Economy: the Role of European Union Cohesion Policy in Poland, „The Review of European Affairs”, 2018, Volume 2, Issue 1,ss. 33-48, ISSN 2544-6703.
 • D. Murzyn, „Financing of smart growth in less developed regions on the example of Poland”, Financial Internet Quarterly „e-Finanse” 2018, vol. 14/ no. 3, s. 8-20, DOI: 10.2478/fiqf-2018-0016.
 • D. Murzyn, „Inclusive growth in the European Union – challenges and prospects”, N. Grünwald, M. Zakrzewska (Eds.), Proceedings of the 5th International Scientific Conference on „Modern Economics”, Series of the Robert-Schmidt-Institut, University of Wismar 2018, ISBN: 978-3-942100-56-4, s. 210-217.
 • D. Murzyn, „Fundusze polityki spójności UE jako narzędzie modernizacji administracji publicznej w Polsce – kierunki wpływu”, Rocznik Administracji Publicznej 2018 (4), s. 150-170, DOI 10.4467/24497800RAP.18.008.9223.
 • D. Murzyn, „The European Union budget as an indicator of changes in EU policies”, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 106/2018, s. 265-278. (12), https://doi.org/10.26485/SPE/2018/106/1

• D. Murzyn, „Finansowe wsparcie Unii Europejskiej dla edukacji na rzecz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej”, w: J. Pach, I. Lupa-Wójcik, W. Maciejewski (red.), Przedsiębiorczość społeczna i kapitał społeczny: znaczenie – edukacja – rozwój, AT Wydawnictwo, Kraków 2022, s. 22-35.
• D. Murzyn, D. Cieślar, Kapitał społeczny i kultura organizacji jako szansa na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw społecznych, w: E. Radomska, J. Pach, P. Nowak (red.), Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna. W kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, s. 227-238.
• D. Murzyn, Fostering eco-innovation through smart specialisation strategies and support of EU funds, In: Daszyńska-Żygadło K., Bem A., Ryszawska B., Jáki E., Hajdíková T. (eds) Finance and Sustainability. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham 2020, p. 103-113. DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-34401-6_9.
• D. Murzyn, Innowacje inkluzywne jako szansa na włączenie grup marginalizowanych w procesy rozwoju i zmniejszenie nierówności społecznych, w: M. Czyżewska, J. Pach, K. Sala (red.), Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość – Innowacje – Środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, s. 229-241.
• D. Murzyn, Instrumenty inżynierii finansowej jako alternatywa dla dotacji na rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce, w: J. Pach, R. Śliwa, W. Maciejewski (red.), Przedsiębiorczość społeczna – innowacje – środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019, s. 133-150.
• D. Murzyn, „Ekonomia społeczna jako przykład działań na rzecz rozwoju inkluzywnego”, w: „Ekonomia społeczna – między rynkiem, państwem a obywatelem”, pod red. Doroty Murzyn i Janiny Pach, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 348-367.