Przejdź do menu Przejdź do treści

Pracownicy

mgr Kinga Bargieł

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

kinga.bargiel@up.krakow.pl

mgr Piotr Błasiak

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

piotr.blasiak@up.krakow.pl

Dr hab. Igor Britchenko

Profesor

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

ORCID: 0000-0002-9196-8740

igor.britchenko@up.krakow.pl

dr Agnieszka Brzosko-Sermak

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Katedra Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

ORCID: 0000-0001-6977-845X

agnieszka.brzosko-sermak@up.krakow.pl

dr Mariusz Cembruch-Nowakowski

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

dawid.chaba@up.krakow.pl

dr Dawid Chaba

Adiunkt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Społeczeństwa Obywatelskiego

ORCID: 0000-0002-2385-3466

dawid.chaba@up.krakow.pl

mgr Piotr Cybul

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

piotr.cybul@up.krakow.pl

Łukasz Czarnecki

dr prof. UKEN

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

ORCID: 0000-0002-0424-7188

lukasz.czarnecki@up.krakow.pl

dr Marta Czyżewska

adiunkt

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6709-6842

marta.czyzewska@up.krakow.pl

dr Ewa Dąbrowska

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

ewa.dabrowska@up.krakow.pl

dr Hanna Dębska

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

ORCID: 0000-0002-2541-1338

hanna.debska@up.krakow.pl

dr Sławomir Dorocki

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

slawomir.dorocki@up.krakow.pl

dr Ireneusz Drabik

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

ORCID: 0000-0001-8830-1681

ireneusz.drabik@up.krakow.pl

mgr Jolanta Dudek

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

jolanta.dudek@up.krakow.pl

dr Robert Faracik

Zastępca Dyrektora

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej

ORCID: 0000-0001-6795-7374

robert.faracik@up.krakow.pl

dr inż. Maciej Fijałka

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

maciej.fijalka@up.krakow.pl

dr hab. prof. UKEN Bogdan Fischer

Kierownik

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

bogdan.fischer@up.krakow.pl

dr Ewa Fogelzang-Adler

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

ewa.fogelzang-adler@up.krakow.pl