Przejdź do menu Przejdź do treści

dr hab. prof. UKEN Janina Pach

dr hab. prof. UKEN Janina Pach

Kierownik

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji

janina.pach@up.krakow.pl

tel: 6213

ul. Podchorążych 2

pok: 224

ORCID: 0000-0002-9177-0742

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, prof. UKEN

 • Kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej
 • Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
 • Przewodnicząca Instytutowych Rad ds. Jakości Kształcenia na kierunkach Ekonomia i Ekonomia Społeczna
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. egzaminów doktorskich z ekonomii
 • Członek Rady Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji

Zainteresowania badawcze

 • Makroekonomia
 • Finanse państwa
 • System podatkowy w Polsce
 • Ekonomia społeczna
 • Polityka gospodarcza

Prowadzone przedmioty, m.in.: Ekonomia, Makroekonomia, Finanse publiczne, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego, System podatkowy, Podatki bezpośrednie i pośrednie, Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej.

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

Monografie (autorskie, współautorskie)

 • Pach J., Lupa-Wójcik I., Maciejewski W. (red. naukowa), Przedsiębiorczość społeczna i kapitał społeczny: znaczenie – edukacja – rozwój, AT Wydawnictwo, Kraków 2022.
 • Radomska E., Pach J., Nowak P. (red. naukowa), Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021 (384 s.)
 • Czyżewska M., Pach J., Sala K. (red. naukowa),  Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje – środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020 (421 s.)
 • Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red. naukowa), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.
  Murzyn D., Pach J. (red. naukowa), Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.
 • Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red. naukowa), Ekonomia umiaru – realna perspektywa? : nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 (477 s.)
 • Pach J., Murzyn D. (red. naukowa), Przemiany w gospodarce światowej : wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 • Pach J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w świetle bezpieczeństwa ekonomicznego (na przykładzie Polski w latach dziewięćdziesiątych XX wieku), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001 (274 s.)

Artykuły naukowe

 • Pach J., Śliwa D., Znaczenie woluntariatu w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce [w] Pach J., Lupa-Wójcik I., Maciejewski W. (red. naukowa), Przedsiębiorczość społeczna i kapitał społeczny: znaczenie – edukacja – rozwój, AT Wydawnictwo, Kraków 2022 (s. 65-79).
 • Pach J., Ekonomia społeczna wobec nierówności dochodowych w Polsce [w:] Radomska E., Pach J., Nowak P. (red. naukowa), Ekonomia i przedsiębiorczość społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021 (s. 43-61).
 • Pach J., Main Determinants and Barriers in Employment in Social Economy Entities in Poland with Special Consideration for Social Enterprises ,  37th IBIMA Conference 30-31 May 2021, Cordoba, Spain / [editor Khalid S. Soliman], International Business Information Management, Cordoba 2021 (s.. 444-454).
 • Pach J., Dyscyplina fiskalna Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa finansowego [w:] Żebrowski A., Kosielińska-Grabowska U. (red.), Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2019, (s. 60-87).
 • Pach J., Istota rajów podatkowych w kontekście optymalizacji podatkowej polskich firm,  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2019, Vol. 33, nr 2 (s. 142-159).
 • Pach J., Ulgi i zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce [w:] Pach J., Śliwa R., Maciejewski W. (red. naukowa), Przedsiębiorczość społeczna, innowacje, środowisko, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019 (s. 89-105).
 • Pach J., Źródła i implikacje zadłużenia gmin w Polsce – na wybranych przykładach [w:] Zioło Z., Piontek W. (red. naukowa),  Problematyka 35. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Funkcje przemysłu i usług w rozwoju społeczno-ekonomicznym układów przestrzennych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019.
 • Pach J., Ekonomia a ekologia: ku ekologizacji ekonomii? [w:] Sala K., Kowalska K., Nowak P. (red. naukowa), Polityka ekologiczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2018 (s. 57-69).
 • Pach J., Formy i skutki niepłacenia oraz wyłudzania zwrotu podatku  w Polsce na wybranych przykładach, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2018, Vol. 32, nr 2 (s. 175-189).
 •  Pach J.,  Innowacyjność ekonomii społecznej w kontekście rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych [w:] Murzyn D., Pach J. (red. naukowa), Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018 (s. 24-40).
 • Pach J., Istota rajów podatkowych w kontekście optymalizacji podatkowej polskich firm [w:] Zioło Z., Płaziak (red. naukowa), Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2018.
 • Pach J., Dylematy systemu podatkowego w Polsce,  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, Vol. 31, nr 3 (s. 230-243).
 • Pach J. ,  Formy i skutki niepłacenia i wyłudzania zwrotu podatku w Polsce na wybranych przykładach [w:]  Zioło Z., Borowiec-Gabryś M. (red. naukowa),  Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2017.
 • Pach J., Dylematy systemu podatkowego w Polsce [w:] Zioło Z., Borowiec-Gabryś R., Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów w przestrzennych, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków – Warszawa 2017 (s.230-243).
 • Pach J., Umiar w finansach publicznych w świetle kryteriów budżetowych z Maastricht  [w:] Pach J., Kowalska K., Szyja P. (red. naukowa), Ekonomia umiaru – realna perspektywa?: nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 (s. 155-171).
 • Pach J., Podatkowe uwarunkowania przedsiębiorczości w teorii i praktyce gospodarczej [w:] Zioło Z., Borowiec-Gabryś R. (red.), Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2016, Vol. 30, nr 1 (s. 76-91).